ปรัชญาโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน บุคลากร ข้อมูลทั่วไปของอำเภอบ่อทอง

ปรัชญาของโรงเรียน

                     เสริมสร้างประสบการณ์ แตกฉานวิชา   พัฒนาสังคม สร้างสมคุณธรรม

 

 คติพจน์ของโรงเรียน                                ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

 

Back Home Up Next